Arkisto: 1

Lukion vitosella ruotsia opettamaan?

torstaina 26. maaliskuuta 2009

Meillä on menossa pienryhmän verkkotapaaminen ja siellä keskustellaan mm. ruotsin opiskelusta. Siitä muistui mieleeni oma takkuinne taival sen kanssa. Yläasteella tykkäsin kovasti, mutta lukiossa ei voinut vähempää kiinnostaa. Numero putosi kiitettävästä vitoseen. Ettei olisi ollut vielä se kuuluisi armovitonen. En oikeasti osannut juuri mitään ja ihmettelen vieläkin, että pääsin kirjoituksista läpi. Juuri ja juuri, kuunteluiden ansiosta. No, yliopistossa sitä oli sitten taas uusi kurssi edessä. Se jäi tutkinnon viimeiseksi kurssiksi kun lykkäisin ja lykkäsin. Menin preppauskurssilla ja sain sen jotenkin läpi.

Joitain vuosia valmistumisen jälkeen saimme mieheni kanssa päähämme, että hei, eipä olla koskaan asuttu pohjoisessa. Haettiin kaikkiin mahdollisiin töihin Lapin läänin alueella. Sain enkun open paikan (enkkua osaan tosi hyvin). Siihen kuului myös yläasteen ruotsin opetusta :0 Kerroin rehtorille rehellisesti mikä on tilanne, mutta arvelin selviäväni kun teen ihan hulluna työtä. Ja niin tein. Huhkin, luin, suunnittelin ja selvisin. Opiskelijat takuulla ihmettelivät miten tuo nainen voi pitää niiiiin erilaisia tunteja. Enkussa se sanoo ”kysykää mitä vaan” ja ruotsissa on hurja sekuntiaikataulu, ettei kukaan kysy mitään. En olisi osannut vastata.

Mitä opin? Vähän ruotsia ja sen että motivaatiolla todella on iso merkitys :)

Mari

Lähteiden merkitsemisestä

keskiviikkona 12. marraskuuta 2008

Nettilukion tehtäviin sisältyy erityisesti reaaliaineissa esseiden tai tutkielmien kirjoittamista. Näiden kirjoittamiseen käytetään lähdekirjallisuutta, jonka merkitsemiseen kannattaa perehtyä hyvin alusta lähtien. Tästä on paljon hyötyä jatkossa, myös mahdollisissa jatko-opinnoissa.

Kirjallisissa vastauksissa on tärkeä erottaa lainatut ajatukset omista pohdinnoista. Lainaamisella tarkoitetaan sekä referoituja lainauksia että suoria lainauksia. Lähdemerkinnöistä opettaja näkee kenen teksteihin viitataan ja hänellä on mahdollisuus tarkistaa lähteiden oikeellisuus. Kun lainaa suoraan toisen henkilön tekemää tekstiä, lainaus merkitään aina lainausmerkkien sisään.

Lähteiden merkitsemiskäytännöt vaihtelevat hieman oppiainekohtaisesti, mutta oleellista on, että oma tapa on systemaattinen. Lisätietoa saa kunkin aineen opettajalta. Nettilukiossa kannattaa halutessaan myös opetella käyttämään tekstiviitteitä. Tämä tarkoittaa sitä, että käytetyt lainaukset ilmenevät jo tekstissä, ei pelkästään lähdeluettelossa. Hyviä oppaita tekstin viittaamiseen löydät esimerkiksi kirjasta: Hirsjärvi S, Remes P, Sajavaara P (2008) Tutki ja kirjoita.14. painos. Kustannusosakeyhtiö Tammi: Helsinki.

Nettilukion kirjallisissa töissä vähimmäisvaatimuksena on, että kunkin vastauksen perässä on lähdeluettelo johon merkitään tekijän tai tekijöiden etu- ja sukunimet, julkaisuvuosi, teoksen tai artikkelin nimi, kustantaja ja kustannuspaikka. Myös käytetyt www-sivut on tärkeä merkitä niin tarkasti kuin mahdollista: kirjoittajien nimet, julkaisupäivä, artikkelin otsikko, www-osoite.

Lähteiden merkitseminen voi tuntua aluksi työläältä, mutta siitä tulee tekemisen myötä nopeasti rutiinia. On hyvä muista, että lähteiden merkitsemisellä pystyy osoittamaan perehtyneisyyttä asiaan. Olennaista on, että merkitsee kaikki käytetyt lähteet. Näin nopeuttaa myös opettajan arviointityötä.