Arkisto: maaliskuu 2013

Verkkopedapäivillä katse menneeseen, tähän hetkeen ja tulevaan

maanantaina 18. maaliskuuta 2013

Nettikoulutuksen opet ja ohjaajat kokoontuivat kolmatta kertaa Otavan Opistolle verkkopedapäivien merkeissä: osa verkon kautta, osa paikan päällä. Verkkopedapäivien tarkoituksena on tarjota nettikoulutuksen tekijöille aika ja paikka suunnittelulle, työstämiselle ja yhdessä tekemiselle. Kohtaamisista, ajatusten jakamisesta ja yhdessä rakentamisesta voi syntyä sellaista, mihin arjessa ei ehkä olisi aikaa. Tällä kertaa päivä jakaantui kolmeen osioon, joista jokaisen aloitti lyhyt alustus. Alustusten jälkeen työskenneltiin pöytäryhmissä open space -tyyliin, eli jokainen sai olla haluamassaan pöydässä juuri sen aikaa, kun koki oman osallistumisensa merkitykselliseksi. Mahdollisuus oli siis osallistua päivän aikana kaikkien eri teemojen työstämiseen tai keskittyä pariin itselle tärkeään teemaan. Paikalle saatiin myös melko tuoreita opistolaisia (ja sellaisia, joita ei niin usein paikan päällä näe): ihan vast’ikään työsopimuksensa allekirjoittaneet matikka-fysiikan tutori ja materiaalintuottaja, muutama tuntiopettaja ja joulukuussa aloittanut uusi äikän ope.

Tänä keväänä keskityimme muutamaan ajankohtaiseen teemaan

1. Pelillisyys ja ilmiöt

  • Heikki kertoi lyhyessä alustuksessaan tänä lukuvuonna toteutuneista tai toteutuksessa olevista peleistä sekä ensi vuoden pelisuunnitelmista: tarkoituksena on järjestää jokaisessa jaksossa vähintään yksi verkkopeli ja yksi lähipeli. Ajatus jäi hautumaan opejen ja ohjaajien mieliin.
  • Suunnitelmissa on roolipaneelia filosofiaan ja kokonaan pelillinen ENA1-nonstop-kurssi!

2. Ryhmäkurssitarjotin ja ilmiöiden opetiimit

  • Ensi lukuvuoden ryhmäkurssitarjontaa katsottiin yhdessä ja suunniteltiin osittain sen pohjalta tulevan lukuvuoden opetiimejä. Suunnittelutyö jatkuu: kuuntele Audioboo.

3. Nettiperuskoulun yhteislähtökurssit

  • Sanna luotsasi pöytäryhmää, jossa jatkettiin uudenmuotoisten netti-pk:n yhteislähtökurssien suunnittelua. Tavoitteena on tarjota oppijalle enemmän tukea (niin vertaisten kuin ohjaajankin) kuin nonstop-kursseilla, mutta mahdollistaa samalla yksilölliset opiskeluajat ja oppimispolut.

4. Muikku 3:n kehittämistyö

  • Nina alusti M3-suunnittelutyöstä, opettajan PTE:stä (Personal Teaching Environment) ja ohjaamosta. Pöytäryhmässä käytiin keskustelua siitä, millaisia toimintoja opettajan näkökulmasta uuteen Muikkuun kaivattaisiin.
  • Keskusteluissa nousi esiin myös se, että opiskelijoita halutaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mukaan testaamaan uutta ympäristöä; ovathan he sen suurin yksittäinen käyttäjäryhmä!
  • HOPS-wizardia ja -työkalua suunniteltiin myös. Samainen kaavio sai jatkoa viime viikolla, kun ohjausporukka kokoontui jatkamaan suunnittelutyötä. Pian päästään tekemään jo rakenteistettu malli koodareille, jotta wizard/työkalu saadaan testattavaan kuntoon ja kokeiluun.
  • M3:n vaiheisiin pääsee muuten kurkistamaan sen omassa suunnittelublogissa. Siellä esitteillä jo raakaversiot ainakin kalenterista ja viestintävälineestä.

Myös Sarin mobiiliklinikka palveli osallitujia heidän tarpeidensa mukaan. Siellä pääsi testaamaan mm. videoiden tekemistä pädillä. Muutama ope pääsi myös filmitähdiksi, eli lunastamaan julkkisvarttinsa. No ihan arkisesta asiasta siinä oli kyse! Juho Matilainen haastatteli ilmiötoimijoita siitä, mistä ilmiöpohjaisuudessa oikein on kyse. Samalle päivälle sattui myös ilmiöpohjaisen tulevaisuusteesin kuvaus, vaikkei se verkkopedapäivään liittynytkään.

Paljon siis tehtiin ja päivässä vallitsi hyvä tekemisen henki. Ihmiset pääsivät keskustelemaan erilaisilla kokoonpainoilla asioista, jotka olivat heille juuri tällä hetkelle akuutteja ja tärkeitä ja joihin he kokivat voivansa antaa oman panoksensa. Toivottavasti päivän idut lähtevät itämään opetuksessa ja ohjauksessa. Verkkopedapäivät luvassa taas syksyllä, eli to be continued!

Aki