Nettikoulutuksen arviointikyselyn satoa

Pyysimme nettilukiolaisia ja nettiperuskoululaisia viime vuoden lopussa arvioimaan omaa opiskeluaan ja antamaan meille palautetta opiskelun järjestämisestä. Kysyimme heiltä muun muassa heidän omista tavoitteistaan ja niiden saavuttamisesta, oppimista edistävistä ja haittaavista tekijöistä sekä opintojen ohjaamisen onnistumisesta ja kehittämistoiveista.  Opiskelijoidemme mielestä parasta opiskelussa on uuden oppiminen, vapaus, joustavuus ja mahdollisuus itse suunnitella opintojen etenemistä sekä oppimisen ilo. Ohjaus koettiin kokonaisuutena hyväksi, vaikkakin ainekohtaisia eroja ohjauksen laadussa ja palautteiden saamisen nopeudessa vielä onkin.

OOssa opiskelu on merkinnyt

”Opiskelukokemukseni Otavan Opiston nettilukiossa on merkinnyt minulle mahdollisuutta toteuttaa haaveitani, oppia viihtyisässä ympäristössä asioita jotka kiinnostavat minua sekä yleisestikin elämänlaadun nousua. Lisäksi se on merkinnyt myös sosiaalisen elämäni rikastumista.”

Arviointikyselyn tuloksia käsiteltiin opiskelijoiden kanssa yhdessä torilla, jonka tallenne löytyy linkin takaa. Kyselyn koonti nopeasti vilkaistavissa myös ppt-esityksenä.

Jätä vastaus